İletişim Formu Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

İletişim Formu Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

Polat Holding A.Ş. (“Şirketimiz”; “Polat Holding”) olarak, https://polat.com/iletisim üzerinden doldurduğunuz otomatik yollarla iletişim formu vasıtasıyla aşağıdaki tabloda yer alan kişisel verileriniz, yine aynı tabloda yer alan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/1 fıkrasında yer alan açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayalı olarak Şirketimiz tarafından işlenecek, m. 8’de yer alan usul ve esaslar uygun olarak yeterli ve gerekli veri güvenliği alınmak kaydıyla Alıcı Grubu ile paylaşılacak ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğe (“ETK”) uygun olarak sizlere Şirketimiz ve Alıcı Grubu tarafından reklam, kutlama, promosyon niteliğinde sms, eposta, mms gibi ticari elektronik ileti (“e-ileti”) gönderilecektir.

İşlenen Kişisel Veri

ad- soyad,
telefon numarası,
e-posta adresi

İşlenme ve Paylaşılma Amacı

Şirketimizin ve Holding’e bağlı şirketlerin, bu şirketlerin tüzel kişi hakim ortaklarının konut projeleri ve diğer ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirmek

İşlenen Kişisel Veri İşlenme ve Paylaşılma Amacı Alıcı Grubu

Holding’e bağlı şirketler, bu şirketlerin tüzel kişi hakim ortakları ile bu şirketlerin acenteleri, özel yetkili işletmeleri ve bayileri , ilgili hizmet sağlayıcı iş ortakları ve tedarikçiler

Red Hakkı ve Kullanımı

Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetleri ile e-ileti gönderilmesine vereceğiniz açık rıza, reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar geçerlidir. Red hakkınızın kullanılması, ancak açık rızanıza dayanılarak gönderilecek ticari elektronik iletilerin gönderimini ve bu nedenle kişisel verilerinizin işlenmesini engeller ve fakat Polat Holding ya da Holding şirketleri ile aranızdaki herhangi bir hukuki işlemin geçerliliğini etkilemez, ETK’da yer alan diğer ilgili hükümlerin uygulanmasına engel olmaz. POLAT RET yazıp 7889’a kısa mesaj göndereceğiniz ret talebinizin, Şirketimize ulaşmasının hemen akabinde etki doğuracaktır.

Açık Rıza Beyanı

İşbu Açık Rıza Metni’ni okudum, anladım. Kişisel verilerimin yukarıdaki amaçlar kapsamında Şirketiniz tarafından işlenmesine ve belirtilen alıcı grupları ile paylaşılmasına ve tarafıma e-ileti gönderilmesine açıkça rıza gösteriyorum.